Klantportaal

Klik op inloggen om naar je dossier te gaan.

Welkom bij Elan Barneveld

Kijk hier om te zien wie wij zijn en waar we voor staan.

Meer informatie  

Binnen mijn.elanbarneveld.nl

  • Kun je inloggen in je eigen dossier.
  • Kun je vragenlijsten invullen en verslagen teruglezen.

Hoe gaat het met u?

Hoe staat u er voor? Op verschillende manier kunt u uw actuele situatie in kaart brengen en ontwikkelgebieden inzichtelijk krijgen. Wij gebruiken hiervoor het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

Test uw Positieve Gezondheid

Hoe veerkrachtig bent u? Positieve Gezondheid is een benadering die een betekenisvol leven centraal stelt. De nadruk ligt op uw veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen en niet op beperkingen.

Meer over Positieve Gezondheid Start de test